2005-10-09

17:06 Bloggsök

Yay! Google har rullat ut sin bloggsök som separat site nu. Jag lekte litet med den för att se om den var villig att låta sig dresseras till att hitta mysiga svenska bloggar, och tänkte att "kela" väl borde vara bra att söka på för det ändamålet. Så icke; alldeles för kort ord för att inte förekomma på andra språk med, men just den detaljen kunde man trixa till, och söka efter bara kela på svenska. Sen inser jag att det jag egentligen vill är att hitta bloggar på god svenska, och då står man där som ett fån igen. Hm, kanske om...? Jag applicerar en fördom, och bestämmer mig för att det får vara bra så för idag.

(Jag är inte riktigt nöjd med takten Google täcker in gamla noter, bara; jag kan fortfarande inte leta i mitt arkiv med någon nämnvärd pålitlighet, för att det är så litet av det som spindlats genom än.)

0 kommentar:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se