2007-09-11

03:30 Säker hex

Idag har bland annat kantats av humoristiska länkar.


"The standard creepiness rule: don't date under age/2 + 7". Och tillhörande ljuvligt nördiga resonemang datingrealpolitik. Får/bör inte missas: läs den. :-) Exet, som jag just bytte ett par ord med (hon hade vaknat med ONT, och en trolig jobbig åkomma på halsen), konstaterade förtjust att hon hade ett annat ex som behövde läsa den.


Två bokstäver kortare än resursen whatismyip.com: moanmyip.com. Not-safe-for-work light, om du har högtrallarna på. Eller, om den månne snarare är not-safe-for-insecure-girlfriend. Jag är inte direkt orolig över någotdera för egen del. Är det inte rätt typiskt att det inte finns någon lika sexig mansröst att välja på? Jämför hearmyip.com, som är rena tramset i jämförelse. Öhm, ...eller om det kanske var tvärtom, egentligen.


En uppsjö lösenord och loginuppgifter till ambassader med flera känsliga institutioner från mer eller mindre hela världen, publicerades nyligen av en källa som, helt korrekt, uppgav sig enbart ha ägnat sig åt passiv avlyssning, det vill säga motsvarigheten till att sitta på en buss med en sjuttonårig mobiltelefongormare som blöter ut sitt livs privatheter för alla som inte stänger öronen. Idag avslöjades också hur det gått till.

Summa summarum: en uppsjö av världens mer anonymitetsbehövande diplomatkretsar förstår inte sin sekretess bättre än att använda en tjänst som försvårar eller omöjliggör tekniskt spårande av avsändare och mottagare genom avlyssning någonstans mitt i distributionskedjan. Utan att nyttja kryptering, så själva meddelandena går i klartext hela vägen, och själva röjer avsändare och mottagare samt budskapet, för vemhelst som väljer att själv ställa sig i distributionskedjan.

Så fort teknik blandas in, vet och förstår väldigt få, även bland de som behöver det bäst och även borde veta mest, väldigt litet av hur personlig integritet går till och upprätthålls. Skolor och andra medborgarfostrande institutioner ligger långt fram vad beträffar utbilding om säker sex, men på medeltidsnivå beträffande säker hex, det vill säga motsvarande informerade beslut, skydd, hänsyn och beteenden med datorer, på nätet och med andra tekniska hjälpmedel. Vår politikerkår vet och förstår om möjligt ännu mindre, och jagas på att gå mediaindustrins ärenden, för att säkerställa deras intressen, före medborgarens.

En liten skara ur en medveten elit som själva vet hur oerhört känsligt vårt samhälle idag är för informationsläckage, hur katastrofalt ovarsamhet eller komprometterade system kan slå ned på och drabba den enskilde och hur oerhört lätt det är att -- osynligt och i all tysthet -- bedriva systematiska övergrepp på miljontals människor, sålla ut, åsiktsregistrera, förfölja och/eller slå ned på fysiskt. Vårt samhälle idag lämpar sig ytterligt väl till att bedriva värre inkräktanden i skymundan än någonsin förr genom historien, och vi är en liten skara pålästa piratpartister som tar alla chanser vi kan att folkbilda. Jag trodde till en början att det var en fråga om opinionsbildning, som nästan all politik idag, men jag hade nog inte brytt mig så mycket om det då. Det här handlar om att förstå den omvärld som påverkar dig, och att inte gå på grund och riva upp stora hål i kölen, på dig själv eller andra du genom din egen okunskap kanske får att kantra eller stryka med.

Och personlig integritet berör mig, för det är bland det närmaste och okränkligaste som finns, något av det privataste, mjukaste, sköraste och vackraste som finns, och att delges, och varje gång den blir mer utsatt för yttre hot och faror kommer den buras in värre och göra mer isolerade människor av oss, och det är det sista håll Sverige behöver fortsätta åt. Jag bryr mig, för jag vill befria människor. Ekonomiska krafter som får härja fritt vill spärra in, skrämma, valla, kontrollera och manipulera människor. Makthungriga vill därutöver även censurera och inskränka människors rörelsefrihet i rum, tanke, känsla, etik och moral. Det behövs motvikter. Jag är en, så mycket och så långt jag kan; dussinfrågor vanligt folk bryr sig om och förstår överlåter jag med glädje åt andra att förkovra sig i.

1 kommentar:

Blogger Thomas Tvivlaren skrev...

Visste inte du var Piratpartist! Då är vi minst två för övrigt... ;)

11 september, 2007 10:41  

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se