2007-06-02

02:14 Tidsinvarianter

En tidsålder markeras inte så mycket av vilka idéer och förutsättningar den diskuterar och utmanar, som de som flyger under radarn, och tyst och oreflekterat förutsätts vara sanna givna konstanter ingen skulle få för sig att ifrågasätta. Det är ämnena som vårt kritiska tänkande inte når, som definierar vår tid.

Medge att det väcker ens nyfikenhet över vilka ting som definierar vårt eget nu? Vad är det vi själva är blinda för, som kommer dyka upp i backspegeln om fem, tio, femtio eller hundra år? Det är en ganska intressant meditationsövning att söka efter våra inlärda, oifrågasatta, tysta kunskap om tingens natur och vilka regler som gäller; sociala normer, lagar och regler, relationer och attityder, implikationer och andra förutsättningar.

Det är faktiskt ännu svårare än att sondera efter tabun, som jag pratat om tidigare; att hitta det som är otänkbart och så fel och motbjudande att det inte kommer på tal, är jämförelsevis lätt, för där finns det en bakväg via kännedom om sina starka antipatier, som oftast inte finns för invarianterna som är mer skugglika till sin karaktär.

Jag har på känn att vi närmar oss slutet på copyrightens era, för det har synnerligen länge varit ett förutsatt fenomen, och copyrightindustrin har de senaste decennierna börjat gräva sin egen grav genom att förstärka den så disproportioneligt att den är direkt löjlig, och börjar krackelera så snart man tittar åt den och sätter siffrorna i ett sammanhang.

0 kommentar:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se