2013-09-07

21:10 Strategisk naturresurs: SIGINT

Sverige förr – primära strategiska naturresurser: timmer, vattenkraft, järnmalm.

Sverige idag – primär strategisk naturresurs: Balkan-kabeln / vårt signalspaningsläge i allmänhet.

Minns ni integritetsdebatten för fem år sedan när FRA-lagen infördes? Piratpartiet jobbade hårt för att lobba mot den nya lagen, som lagförde massövervakning på bred front, och slutligen med skenheliga löften om att endast gälla kommunikation över landets gränser och aldrig omfatta oss svenskar, så småningom drevs genom av på varandra följande S- och M-regeringar (förarbeten respektive faktiskt genomförande - ett såväl blocköverskridande som – primärt – nationsgränsöverskridande samarbete). Motargumenten handlade om att verktyget skulle missbrukas och att FRA skulle göra övertramp trots de heliga löftena om att inte göra intrång i svenska privatliv.

Vad ingen hade fantasi och skamlöshet nog att gissa då, var att FRA tekniskt sett hade just den inriktningen – att själva bara spana på vad som korsar landsgränsen för att kunna kabla allt godis vi hittar där att skicka västerut till USA:s säkerhetstjänst NSA med flera samarbetspartners. Inte för att de inte vill spana på svenskar med, utan för att de inte behöver göra det och sålunda göra lagöverträdelser hemma och hamna i dålig dager. Det fiffiga med internationella säkerhetstjänstsamarbeten, är att man kan överlåta spanandet hemma till ett annat land, vars lagar inte omfattar att det är fult att spana på svenskar. Vi kan byteshandla med resultaten över landsgränserna, och sålunda låta vem som helst spana på vem annars som helst, helt tekniskt sett lagligt (och – i värsta fall – under sekretessavtal som döljer verksamheten från offentlighetsprincipen, insyn, kritik och yttre påverkan i allmänhet).

SVT gjorde en oerhört bra intervju med Duncan Campbell (4m39s; den här aspekten är tre minuter in i samtalet) som belyser behovet av en femte genèvekonvention för att skriva internationell lag om mänskliga rättigheter om privatlivets helgd anpassad till internetåldern.

0 kommentar:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se