2005-05-24

17:26 Musik!

Det är inte ofta det snöar in en musikboom hos mig, men plötsligt slog Riltons Vänner ned, och jag är så där barnsligt förtjust som man kanske bara blir av de där riktiga fullträffarna mitt i ens musiksmaksbullseye. Ett nytt ungt Real Group eller Viba Femba och det står plötsligt bortom de flesta tvivel att jag måste åka upp till Stockholm för att gå på jazzklubb Fasching och se/höra dem kvällen den femte juni. En söndag, så det torde inte vara så värst svårt att sy ihop heller. Gott. Kanske dags att köpa årtusendets första skivor också; de har visst redan satt ihop tre stycken.

0 kommentar:

Skicka en kommentar

13:27 *rodn*

Det här var... ...oväntat. Den som läste en not för ett par veckor sedan om att knivar är vassa (jag lovar!) vet att jag högg av och plåstrade fast en fingertipp då. Den har läkt på ungefär som tänkt, och trillat av igen härom dagen med finfin rosa unghud framväxt inunder, som sticker upp litet som en söt blåsa från fingret nu. Litet disträ, som jag brukar vara titt som tätt, hade jag stoppat fingret i mun och slickat litet förstrött på det.

...oj!

Sensoriska minnen! säger jag.

Gosse! Det är precis samma känsla mot tungspetsen, och ungefär rätt form och storlek med. Växer (eller gömmer sig för den delen) inte när man leker med den, och sitter inte fast en flicka i andra änden som blir alldeles knasig heller, men i övrigt är illusionen fantastisk. Wow. Den minen torde ha varit värd mer än inköpskostnaden för en webkamera om den förevigats på film. Det lär bli extra svårt att jaga bort alla tankespöken nu; farligt att bli påmind om sådana lekar när man är litet vårförälskad. Stygge pojke.

0 kommentar:

Skicka en kommentar

01:24 Teknisk ambassadör

Idag lade jag två timmar på att reda ut litet begrepp för att förbättra en ingående expertintervjuundersökning något, efter att en ganska förvirrad och spretig sammanställning av intervjuerna som genomförts hamnat i min elpostholk.

Det är folk på NADA/institutionen för mediateknik på KTH som påtar med en undersökning om fildelning och affärsmodeller, eller, mer verböst, "Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory framworks - Lessons from the music industry". Jag var en av drygt tio personer de intervjuade, i mitt fall för ett par veckor sedan. Projektet drivs av KTH tillsammans med World Internet Institute med finansiering från EUs sjätte ramprogram, och jag ställde upp delvis av nyfikenhet på vad de höll på med, dels för att se till att de fick upp ögonen för en del nischer det idag inte finns någon kommersiell aktör på (kanske främst att det inte lagligt går att se en hel del bra aktuell teve i andra länder än den sänds i), och med någon tur hjälpa till att avstyra dålig press från ypperlig teknik.

Resten av den här noten förklarar litet fildelningsterminologi för lekmän.

Fildelning

Att sinsemellan överföra exakta kopior av godtyckliga (i bemärkelsen innehåll -- text, bild, ljud, film, program, spel eller vad annat som helst som kan sparas på en hårddisk) medierat av ett datornätverk, vanligen internet.


P2P-teknik (peer to peer)

När två klientdatorer utbyter data direkt med varann (över internet), att ställa i kontrast mot client/server, där klientdatorer som vill utbyta data med varann går via en tredje part, servern, som förmedlar kontakten dem emellan. P2P-tekniken skär alltså bort en part, vilket teoretiskt möjliggör dels en effektivare, dels en mindre spårbar kommunikation mellan ändparterna. (Huruvida en eller båda dessa uppfylls i praktiken varierar mellan olika protokoll.)


Protokoll

En (oftast programspecifik) kommunikationsmetod mellan två eller flera parter, här datorer/program. Per mänsklig analogi, skulle ett protokoll för att kommunicera sinsemellan människor kunna vara en uppgörelse om en tid och plats att mötas, vilket språk man ska prata på, hur man bör bete sig när man vill avbryta mitt i en mening, med mera. Exempel: HTTP (HyperText Transfer Protocol), pratas av webläsare och webservrar för att be om och skicka websidor till dig.


Server

Ett program som väntar på att klientprogram ska koppla upp sig mot den. Servern tillhandahåller klienten någon form av tjänst, till exempel sökning eller att delges adressen till datakällor eller andra klienter uppkopplade mot servern. Exempel: en webserver serverar websidor. En söktjänst (till exempel Google) besvarar frågor om var man hittar någonting på ett visst ämne eller tema. Fildelningsservrar medierar fildelning mellan uppkopplade klienter. Värt att notera: en webserver kan servera godtyckliga filer och därigenom nyttjas för fildelning, men är på grundval av dess protokoll och client/server- modell inte något effektivt medel att överföra riktigt stora volymer data (till exempel film) till många samtidiga intressenter.

("Server" används ibland också som benämning på en dator på nätet som kör någon form av server för något sammanhang.)


Klient

Ett program som behöver koppla upp sig mot en server på nätet för att fylla sin funktion.


Fildelningstjänster / P2P-system

...bygger på principen att en server som klienter kopplar upp sig mot tillhandahåller adressen till andra klienter. Det finns en uppsjö olika, vart och ett med sitt eget namn, protokoll och sina funktionella egenskaper, vilket gör dem olika väl lämpade för olika användningsområder / nischer. Exempel: Kazaa, DirectConnect, BitTorrent.


Klassisk telefoni är P2P-teknik; telefonväxeln är server (förmedlar direktlänk mellan två, eller ibland flera, ändparter), telefonen klient.

0 kommentar:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se