2005-05-24

01:24 Teknisk ambassadör

Idag lade jag två timmar på att reda ut litet begrepp för att förbättra en ingående expertintervjuundersökning något, efter att en ganska förvirrad och spretig sammanställning av intervjuerna som genomförts hamnat i min elpostholk.

Det är folk på NADA/institutionen för mediateknik på KTH som påtar med en undersökning om fildelning och affärsmodeller, eller, mer verböst, "Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory framworks - Lessons from the music industry". Jag var en av drygt tio personer de intervjuade, i mitt fall för ett par veckor sedan. Projektet drivs av KTH tillsammans med World Internet Institute med finansiering från EUs sjätte ramprogram, och jag ställde upp delvis av nyfikenhet på vad de höll på med, dels för att se till att de fick upp ögonen för en del nischer det idag inte finns någon kommersiell aktör på (kanske främst att det inte lagligt går att se en hel del bra aktuell teve i andra länder än den sänds i), och med någon tur hjälpa till att avstyra dålig press från ypperlig teknik.

Resten av den här noten förklarar litet fildelningsterminologi för lekmän.

Fildelning

Att sinsemellan överföra exakta kopior av godtyckliga (i bemärkelsen innehåll -- text, bild, ljud, film, program, spel eller vad annat som helst som kan sparas på en hårddisk) medierat av ett datornätverk, vanligen internet.


P2P-teknik (peer to peer)

När två klientdatorer utbyter data direkt med varann (över internet), att ställa i kontrast mot client/server, där klientdatorer som vill utbyta data med varann går via en tredje part, servern, som förmedlar kontakten dem emellan. P2P-tekniken skär alltså bort en part, vilket teoretiskt möjliggör dels en effektivare, dels en mindre spårbar kommunikation mellan ändparterna. (Huruvida en eller båda dessa uppfylls i praktiken varierar mellan olika protokoll.)


Protokoll

En (oftast programspecifik) kommunikationsmetod mellan två eller flera parter, här datorer/program. Per mänsklig analogi, skulle ett protokoll för att kommunicera sinsemellan människor kunna vara en uppgörelse om en tid och plats att mötas, vilket språk man ska prata på, hur man bör bete sig när man vill avbryta mitt i en mening, med mera. Exempel: HTTP (HyperText Transfer Protocol), pratas av webläsare och webservrar för att be om och skicka websidor till dig.


Server

Ett program som väntar på att klientprogram ska koppla upp sig mot den. Servern tillhandahåller klienten någon form av tjänst, till exempel sökning eller att delges adressen till datakällor eller andra klienter uppkopplade mot servern. Exempel: en webserver serverar websidor. En söktjänst (till exempel Google) besvarar frågor om var man hittar någonting på ett visst ämne eller tema. Fildelningsservrar medierar fildelning mellan uppkopplade klienter. Värt att notera: en webserver kan servera godtyckliga filer och därigenom nyttjas för fildelning, men är på grundval av dess protokoll och client/server- modell inte något effektivt medel att överföra riktigt stora volymer data (till exempel film) till många samtidiga intressenter.

("Server" används ibland också som benämning på en dator på nätet som kör någon form av server för något sammanhang.)


Klient

Ett program som behöver koppla upp sig mot en server på nätet för att fylla sin funktion.


Fildelningstjänster / P2P-system

...bygger på principen att en server som klienter kopplar upp sig mot tillhandahåller adressen till andra klienter. Det finns en uppsjö olika, vart och ett med sitt eget namn, protokoll och sina funktionella egenskaper, vilket gör dem olika väl lämpade för olika användningsområder / nischer. Exempel: Kazaa, DirectConnect, BitTorrent.


Klassisk telefoni är P2P-teknik; telefonväxeln är server (förmedlar direktlänk mellan två, eller ibland flera, ändparter), telefonen klient.

0 kommentar:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se