2007-01-24

14:38 Om ketchupens cirkularitet

Ketchup är, i likhet med tusch, schampoo och balsam, en lynnig livsform som trivs bäst längst ned i sin behållare, och endast med största ovilja tar sig närmare dess mynning för exponering för omvärlden. Det finns, emellertid, metoder att locka ut dem allesamman. De flesta är mer eller mindre vådliga, denna inkluderad. Till skillnad från flertalet, innefattar dock denna icke övervåld. Ens icke helt vanligt våld! Blott en liten harmlös gnutta övertalning genom fysik, och, som det är en ruskigt effektiv metod, ypperliga möjligheter till uppkomsten av anekdoter väl lämpade att förtäljas framför lägerelden, i en mysig soffa på Sturekatten eller från det sittvänliga avsatsprånget i trappan på Anjans fjällstation.

Tillämpa icke den här hemliga ninjatekniken i åsyn av barn eller andra människor du av någon anledning finner god anledning att icke riskera anförtro denna farliga kunskap till. Människor tar så lätt intryck, och I likhet med får i Wales som en gång sett hur man kan ta sig över en färist genom att ett får lägger sig över det, varefter resten av hjorden förtjust trampar över det ut i friheten utanför, kan det vara svårt att begränsa deras tillämpande av denna utmärkta metod i framtiden, med allt från ospektakulära till synnerligen spektakulära resultat.

(Och anse er på förhand ha välsignats med mitt "vad var det jag sade" om ni icke tar lärdom av varningen, ty jag ämnar icke säga det åt er, om ni råkat försätta er i den prekära situationen där det vore påkallat. I det läget är ni troligen betydligt mottagligare för en tröstkram och ett par doser välvilligt medlidande.)

Det snart icke så hemliga knepet, är att fatta tag om den del som tillsluter mynningen; lock, kork, eller vad annat som skyddar livsformen från luft, insyn, otyglade fingrar eller gråa hår i ett stadigt grepp, med resten av behållaren mot dig, sträcka armen rakt uppåt, och göra en vid cirkelrörelse, med kraft och bestämdhet. Fortfar utan avbrott tills du känner dig ganska säker på att gynnaren slutat ligga i botten och trycka, och är synnerligen sugen på att ta sig ut i friheten igen. Avbryt rörelsen (viktigt). Bryt tillslutningen, och var beredd på att en hel ymnighet innehåll gärna tjänstvilligt rymmer, så fort ingenting längre hindrar det från det.

Prekära felkällor av särskild vikt att vara extra vaksam på, för minimerad mängd och omfattning av incidenter:
  • Bristfällig inneslutning. Den, näst valet av ninja att praktisera tekniken, I särklass största källan till anekdotmaterial. En läckande kork eller motsvarande kan ge en hel del mer eller mindre dekorativa, lättate eller svårare att bli av med, fläckar i cirkelns fortsättning, på vad som månde befinna sig inom säkerhetszonen (middagsgäster, andra åskådare av hög dignitet, tidigare särskilt dekorativ inredning, parkett, viktiga skolarbeten eller andra handlingar, för att nämna några).

  • Otillräckligt tilltagen säkerhetszon. Även med fullt adekvat tillslutning, kan framkallas särskilt minnesvärda episoder, blåtiror och avbasningar, för brukaren eller hans omgivning (han är oftast en han, i undertecknads erfarenhet; kanske, men icke nödvändigtvis, för att jag har ett huvudsakligen maskulint perspektiv på företeelsen). Det är av största vikt, även att tillse att säkerhetszonen minst en armslängd iväg åt alla riktningar i cirkelns plan, icke inrymmer fysiska obstruktioner, såsom andra människor, djur eller dylika vådligheter. Det är önskvärt (om ock icke strängt nödvändigt) med ytterligare litet marginal, ofta hänvisat till som svängrum. Väl tilltagna marginaler undviker prekära situationer.

Use the (centripetal) force, Luke!

0 kommentar:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se