2008-09-18

02:40 The creative personality

"Furthermore, people who bring about an acceptable novelty in a domain seem able to use well two opposite ways of thinking: the convergent and the divergent. Convergent thinking is measured by IQ tests, and it involves solving well-defined, rational problems that have one correct answer. Divergent thinking leads to no agreed-upon solution."

"Creative individuals are more likely to have not only the strengths of their own gender but those of the other one, too."

"Most would agree with Rabinow's words: "Inventors have a low threshold of pain. Things bother them." A badly designed machine causes pain to an inventive engineer, just as the creative writer is hurt when reading bad prose."

"Perhaps the most difficult thing for creative individuals to bear is the sense of loss and emptiness they experience when, for some reason, they cannot work. This is especially painful when a person feels his or her creativity drying out."

Tämligen intressant artikel. The creative personality (via)

2 kommentar:

Blogger Thomas Tvivlaren skrev...

Interesting indeed! Läste en likaledes intressant kolumn i en lärartidning för ett litet tag sedan där en forskare i ämnet tog upp just ämnet divergent och konvergent tänkande. Han hävdade med emfas att i vår tid så är det mycket viktigare med divergent tänkande och kreativitet än det typiskt konvergenta. Det senare tenderar premieras på ett oförsvarligt sätt inom dagens utbildningsväsende, enligt honom.

När utbildning kommer på tal bland våra kära folkvalda så är det dock i termer som "flum", "ordning och reda" och "prestation"...

19 september, 2008 14:03  
Blogger Johan Sundström skrev...

Jag har ett litet favoritminne från en operasällskapsvän (ett gäng fullt av folk som i mycket stor utsträckning jobbade inom utbildningsväsendet, och så även hon) som under en lunch utbrast, med emfas och munnen full av sallad, "Flum är viktigt!", i någon diskussion om vad skolans kanske viktigaste delar handlar om. Jag begrep precis vad och hur hon menade, men det är inte förrän man läser sådant här som man riktigt får ord för hur man framställer det för någon som själv är rotad i det där att konvergent tänkande är hög status och divergent tänkande inte.

19 september, 2008 17:45  

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se