2006-04-08

03:20 Det mjuka nätet

Ibland är det intressant att beskriva saker, ur ens eget perspektiv. Jag fick härom dagen anledning att förklara vad nätet är, för mig, och när jag gav mig in i ämnet upptäckte jag hur mycket av det jag aldrig läst och hur mycket av beskrivningen som färgades av vad jag hade läst, mestadels i antingen ordalag av coolt, häftigt, framtid, teknik, eller alienerat, farligt, beroendeframkallande, komplicerat, teknik. Aldrig organiskt, naturligt, socialt eller mänskligt. Och i mitt eget, högst tekniserade, liv, är det inte det coola eller det tekniska som kammar hem livskvalitetspoäng, utan alla de mjuka värdena, allt det där som engagerar och växer samman med människan inuti mig. Så det här är min egen version av nätet, helt befriad från teknisk jargong, terminologi eller förkortningar.

För det är inte så konstigt alls. Miljontals människoliv har tillsammans lagt grunden till och byggt den värld och de förutsättningar vi lever i och verkar under idag, och nätet är bara en av alla de underbara produkter av lyckliga sammanträffanden, en massa hårt arbete och några snillrika idéer som utgör en del av vårt nu. Mycket av det bästa i mitt liv har en eller flera rötter som leder tillbaka i de här stolta leden, kors och tvärs, och väljer jag någon stund själv att känna tacksamhet för, målas snart ömma stunder av närhet i mänskliga möten upp i orden, så fjärran och så osannolika att de aldrig kunnat ske utan nätet. Och minst av allt handlar det om teknik.

  • Nätet är inte en romantiserad, exotisk, mystifierad, futuristisk, eller på annat sätt främmande plats, miljö eller företeelse. Det är ett lika naturligt fenomen som de kläder vi har på oss för att kunna välja vilket klimat vi vistas i utan att begränsas av vår kropps lämplighet för det, eller glasögon vi använder för att se bra oavsett fysiologiska synnedsättningar eller bländande solsken, elektriskt ljus som låter oss välja verksamhetstid under dygnet oberoende av årstid, klockslag och soltimmar. Nät överbryggar på samma sätt en del naturliga begränsningar i vem vi kan samtala, umgås eller samarbeta med, och över vilka avstånd.


  • Nätet har blivit en förlängning av ens kommunikativa funktioner, litet på samma sätt som pennan en skribents, en orkester en dirigents, eller telefonen en försäljares. Det medierar ens tankar, vilja och syften och böjer sig, formas efter och svarar på ens vilja, inte helt olikt hur muskler står i kontakt med ens motoriska hjärncentrum. Det är inte märkligare att jag sitter i en lägenhet i Sverige och direktstyr vad det går ut för nyheter live i en publikation i Californien, eller vad som säljs på en auktion i Tyskland, än att jag kan se en svensk partiledare på teve.


  • Nätet är en fullt integrerad del av ens vardagsliv, där man kan umgås med eller lära känna nya vänner och bekanta, potentiella kärleksintressen, arbetskamrater, lekkamrater eller andra hobbyister att ge sig in i ad-hoc-samarbeten med kring gemensamma intressen. Det erbjuder oss ytterligare en flora sätt att mötas, inte stort olika de som stod oss till buds på artonhundratalet, vart och ett med sina egna begränsningar, möjligheter, sammanhang och kännetecken.


  • När man känner efter inuti, mot roten, vad som svarar mot uttrycket "hemma", är nätet en plats (eller rentav ett flertal), så väl som något land, eller landskap, samhälle eller hus man bor i, kanske rentav en miljö man känner starkare känslomässiga band till, för att den betyder mer för en, och utgör en större del av ens känslomässiga förankring än någon specifik fysisk plats. En plats som kanske samlar många av ens vänner och bekanta i en gemensam och välbekant miljö. Ett fik, där borden alltid räcker till.


  • Heminredning, hemutsmycknad och levnadsstandardhöjande åtgärder kan i lika stor omfattning som en ny bekväm fåtölj, en vacker gardin eller en arbetsbesparande mikrovågsugn, omfatta någonting icke-fysiskt på nätet. Att en hemsida man rår om berikas med en (för en själv eller för någon annan) användbar funktion eller estetisk detalj. Att införskaffa eller för den delen själv skapa ett verktyg som underlättar eller effektiviserar ens vardagsliv och de förehavanden det omfattar. Delar av det där vi inte i första hand spelar rollen biologisk organism i en materiell värld med tre rumsliga dimensioner.


  • På samma sätt som nätet är en väl integrerad del av livet som helhet, är det inte den dominerande eller viktigaste delen av livsföringen, lika litet som nyttjandet av en penna, dirigerandet av en orkester, tittandet genom ett par glasögon eller pratandet i en telefon är det. Kroppsliga och emotionella behov, av mat, sömn, tak över huvudet, värme, trygghet, närhet, ömhet, kärlek och självförverkligande, står alla över nätet, vilket inte är ett eget behov. Nätet medierar några av våra behov, som infrastruktur, som verktyg och som en allmänning och mötesplats. Vi blir inte en del av nätet när vi nyttjar det, men nätet blir en del av oss själva när vi står i förbindelse med det.


  • Glapp i nätkontakten är på sin höjd ett handikapp som påverkar (eller rubbar) vår vardag, som när man råkat förlägga glasögonen, när det råder strömavbrott, eller strejk i kommunaltrafiken. Det är någonting det kan vara skönt att aktivt välja bort, på samma sätt som man stänger av en mobiltelefon för att bryta omvärldens tillgång till att åkalla en och göra anspråk på ens tid och uppmärksamhet utan att träffa en, eller att ge sig ut på fjällvandring och lämna civilisationen bakom sig för att koppla av någon tid i en enklare och mer av naturliga fenomen styrd livsföring. Att nätet blir en naturlig del av oss är inte läskigare än att en hörapparat kan bli det, eller att vi redan har fem sinnen som ger oss kontinuerliga stimuli från den fysiska världen runt omkring oss. Blunda, och de fyra andra sinnena fortsätter arbeta oförtrutet.

0 kommentar:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen.se